Diensten

ACAPULCO is een consultancy bureau in hart- en longaandoeningen van de hond en de kat.

Verschillende soorten activiteiten worden aangeboden:

 

banner

Kwaliteitszorg en bekommernis zijn de prioriteiten van ACAPULCO. Kwaliteitszorg is gegarandeerd door de gespecialiseerde opleiding in erkende trainingscentra (Specialist™ recognition) en door het gebruik van de meest gesophisticeerde medische apparatuur voor de diagnose en behandeling van Uw lievelingsdier. Terwijl er altijd gestreeft wordt naar een diergeneeskunde van de hoogste standaard blijft, op ieder moment, het dierenwelzijn (animal welfare) de belangrijkste bekommernis.

Nieuws

JAARLIJKS VERLOF

TongueACAPULCO is gesloten vanaf dinsdag 19 oktober tem dinsdag 26 oktober 2021. In geval van een urgentie gelieve Uw eigen dierenarts of zijn wachtdienst te raadplegen.


IN-HOUSE LABORATORIUM

laboHet bestaande laboratorium (HCT, urine-analyse, microscopie, cytologie) is vervolledigd geworden met een in-house laboratorium voor de de bepaling van nierfunctie, electrolyten, cardiale biomarkers, stollingsparameters en bloedgasanalyse en met een cytospin.


NIEUWE PUBLICATIE

CLINICAL SETTING COMPARISON OF INDIRECT BLOOD PRESSURE MANAGEMENT IN DOGS AND CATS BY USE OF DOPPLER AND AN OSCILLOMETRIC (PETMAP) DEVICE. 

Proceedings ECVIM congress 2012.  Télécharger le pdf

 RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE CLINICAL CHARACTERISTICS OF AORTIC THROMBO-EMBOLISM IN 29 CATS IN AN EUROPEAN REFERRAL POPULATION.  

                                      Proceedings ECVIM congress 2012. Télécharger le pdf

 

Your Flash Player is not up to date, please download the latest Adobe Flash Player
OR
Your browser security level is high, please change it to MID HIGH security level

ADRES


HOE BOEK IK EEN AFSPRAAK

Bent U dierenarts:

U kunt een doorverwijsformulier downloaden (referral request form). Indien U alleen maar advies wenst gelieve de telemedicine service te gebruiken.

Ben je een diereneigenaar/kweker/fokker:

Contacteer eerst Uw dierenarts en vraag hem/haar om ACAPULCO te contacteren indien hij/zij  je vragen niet kan beantwoorden. U kunt ook zelf een afspraak maken maar gelieve er voor te zorgen dat U het medisch dossier van het dier meebrengt naar de consultatie.

IEDERE LATE AFGELASTING (MIN 48 UUR OP VOORHAND) OF HET NIET KOMEN OPDAGEN ZONDER GELDIGE REDEN ZAL GEFACTUREERD WORDEN AAN HET UURTARIEF  EN UW DIERENARTS ZAL OP DE HOOGTE GEBRACHT WORDEN.

HOE BOEK IK EEN AFSPRAAK