RADIOGRAFIE

Radiografie is een essentiële supplemementaire techniek bij een thoraxonderzoek en kan niet vervangen worden door een echografie.  Het brengt de grootte en vorm van het hart, de structuur van de longen en andere belangrijke structuren in de borstholte (o.a. de grote vaten ) in beeld. Radiografie doet natuurlijk geen pijn en veroorzaakt helemaal geen ongemak voor Uw dier. Sommige dieren zullen een kalmeermiddel krijgen alvorens een foto te maken. De medicatie moet worden voortgezet , tenzij U specifieke instructies hebt gekregen.

De kwaliteit van een radiografie bepaalt zijn interpretatieve waarde. Thoraxfoto's van hoogstaande kwaliteit worden enkel bekomen door een juiste positionering van het dier, het gebruik van een krachtig RX toestel (met uiterst korte belichtingstijden) en automatische onwikkeling van de filmen.  Dikwijls moeten verschillende foto's genomen worden alvorens de ideale belichtingstijd te verkrijgen. Een minimum van twee foto's loodrecht op elkaar is noodzakelijk om een exact beeld te krijgen van wat er gaande is.

Bij ACAPULCO wordt door het gebruik van een krachtig RX-toestel de belichtingstijden geminimaliseerd. Een automatische ontwikkelaar zorgt ervoor dat de foto's al na 90 seconden te interpreteren zijn.

Radiografie, in kleine hoeveelheden, is niet schadelijk voor Uw dier. Herhaalde blootstelling aan rongtenstralen is echter schadelijk voor de mens. Zwangere vrouwen en kinderen onder de 18 jaar zijn verboden in de radiografiezaal. Bij ACAPULCO wordt er ten aller tijde beschermende loodhoudende kledij gedragen en het manueel vasthouden van de dieren gedurende de radiografie wordt tot een minimum beperkt. Dit betekent dat, omdat dieren niet altijd cooperatief zijn, een kalmeermiddel noodzakelijk kan zijn.

ACAPULCO volgt de Belgische wetgeving in verband met radioprotectie (AFCN/FANC) (www.fanc.fgov.be/newfanc/default.htm). Nicole Van Israël heeft daarenboven een bijkomend certificaat behaald (University of Edinburgh)(www.vet.ed.ac.uk) dat haar basiskennis in de materie van radioprotectie en het werken met ioniserende stralen bevestigt.

Indien je dierenarts een vermoeden heeft dat je huisdier een radiografisch vergrootte hartschaduw heeft (cardiomegalie) of wanneer hij/zij denkt dat de structuur van de longen abnormaal is, kan hij/zij je met je lievelingsdier doorsturen naar een Specialist™ om de bevinding(en) verder te laten onderzoeken. Anderzijds kan hij/zij ook eerst de radiografieen opsturen naar ACAPULCO  voor een interpretatie en om te overleggen ofdat doorverwijzen al dan niet noodzakelijk is (Telemedecine).